Dora

Vi eier 32 % av Dora Holding, et profesjonelt og langsiktig eiendomsselskap hvis hovedoppgave er å eie og utvikle ubåtbunkeren Dora 1 på Nyhavna i Trondheim. Selskapet forvalter 130.000 kvm. med næringsarealer på Nyhavna, i tillegg til å ha en tomtebank på en del hundre boliger i samme område.

Doras hjemmeside