Parkeringsarealer

Vi har 250 parkeringsplasser under tak sentralt i Lørenskog sentrum. Ta kontakt dersom du eller bedriften din er interessert i å leie parkering av oss.