Dora

Vi eier 32 % av Dora Holding, et profesjonelt og langsiktig eiendomsselskap hvis hovedoppgave er å eie og utvikle ubåtbunkeren Dora 1 på Nyhavna i Trondheim. Selskapet forvalter 130.000 kvm. næringsarealer på og ved Nyhavna. De neste årene vil selskapet i samarbeid med nasjonale boligaktører utvikle over 1.500 boliger på Nyhavna, samt betydelige næringsarealer.

Doras hjemmeside